Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

Przekaż 1% podatku

Image Map

 

 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS:  0000265120 , co umożliwia przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.Możecie to zrobić:


Kto składając w 2016 roku zeznanie za 2015 rok, może przekazać 1% podatku Hospicjum?

 

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L).,
 • podatnicy uzyskujący dochody z papierów wartościowych (PIT-38),
 • podatnicy uzyskujący niektóre dochody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).

 

Jak przekazać jeden procent podatku dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci?

 
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym 
(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)W zeznaniu za 2015 rok podajemy teraz jedynie numer wpisu naszej Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000265120, oraz kwotę stanowiącą 1% podatku należnego za 2015 rok.

 


 

Przeczytaj (pobierz) ulotkę w formacie PDF

 

 

Podstawowe zasady przekazywania 1% rocznego podatku za 2015 rok na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z/s w Rzeszowie:

 

 1. Aby przekazać 1% podatku na chore dzieci, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia:

  a) zeznanie PIT-28 (w terminie  do 31 stycznia 2016r.),
  b) zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (w terminie do 30 kwietnia 2016r.)
  c) korektę zeznania (w przypadku błędnego wypełnienia pierwotnej wersji zeznania), która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2016 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (w terminie do 30 czerwca 2016r.).

  Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

 2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) - tak jak to ilustruje powyższy fragment formularza zeznania.

  Nie można pomylić się w numerze KRS, numer ten należy dokładnie przepisać. Pomyłka oznacza niezłożenie wniosku.

 

Wpłata darowizny


Oprócz dokonania wpłaty z tytułu jednego procenta podatku dla dzieci chorych na raka i inne nieuleczalne schorzenia, istnieje możliwość wpłaty darowizny pieniężnej.

Nasze konto:

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132

Numer rachunku do rozliczeń krajowych: 
PKO Bank Polski SA.
28 1020 4405 0000 2702 0525 9926

Numer rachunku i BIC Banku Zachodniego WBK S.A. do rozliczeń transgranicznych: 
PL 23 1500 1100 1211 0005 8839 0000 WBKPPLPP

Tytuł wpłaty: cele statutowe


Druki do dokonania wpłat poniżej.


Dzięki Państwu ofiarności możemy pomagać wielu dzieciom, dla których medycyna jest bezsilna. Wyrażamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i aktywności wszystkich ludzi dobrej woli, uda nam się stworzyć prężny i wyjątkowy ośrodek dla naszych małych nieuleczalnie chorych pociech z terenu województwa podkarpackiego.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam do tej pory hojność i zaprosić do wspierania dzieła Hospicjum.

                                                                                                                                                Dziękujemy!

 
Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się