Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I st. - 20-21-22.X.2017r

7 Lipca 2017r

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I st. – 20-21-22.X.2017r.


Dla wolontariuszy hospicjum cena kursu wynosi 350 zł, dla pozostałych uczestników 450 zł

 

Kurs prowadzony będzie przez Panią mgr Bożenę Kisiel - psychologa, trenera i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych, edukator. Jedna z pionierek pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce. Należy do niewielkiej liczby międzynarodowych trenerów w tej dziedzinie - posiada certyfikat nr 11 z dn.11.04.1994r.   International Sherborne Foundation w Bristolu (UK) uprawniający do prowadzenia szkoleń w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Współautorka pierwszego w Polsce systemu  szkoleń w zakresie Ruchu Rozwijającego. Współautorka książki o Ruchu Rozwijającym. Autorka artykułów na temat Ruchu Rozwijającego (w Polsce i w Anglii). Prowadzi  zajęcia, szkolenia i superwizję  w zakresie Ruchu Rozwijajacego od roku 1983 w Polsce i zagranicą (Anglia, Litwa, Belgia), wystąpienia (referaty, prezentacje)  i udział w międzynarodowych zjazdach i szkoleniach  Międzynarodowej Fundacji Sherborne (Anglia, Belgia, Norwegia, Szwecja).

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i w terapii zaburzeń rozwojowych.

 

O metodzie:

Metoda Ruchu Rozwijającego stworzona przez Weronikę Sherborne jest wywarła bardzo duży wpływ na kształt współczesnej pedagogiki oraz odpowiada aktualnym potrzebom społecznym.

Osoby współpracujące z Weroniką Sherborne były pod ogromnym wrażeniem jej wyjątkowej empatii, zaangażowania, uwagi, którą poświęcała dzieciom. Bardzo ważna była dla niej świadomość tego, czy dzieci osiągają postępy w zakresie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego.

Unikalne podejście Weroniki Sherborne umożliwiało komunikację, zachęcało do interakcji z innymi, stymulowało wysiłek fizyczny, rozwijało kontakty społeczne wśród dzieci, które nie były ujęte w systemie edukacji ze względu na swoją niepełnosprawność.

Weronika Sherborne pisała „Na podstawie doświadczeń i obserwacji ruchu ludzkiego doszłam do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele jak w domu, czyli umieć w pełni nad nim panować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi.”

RR W. Sherborne włącza uczestników w proces interaktywnego uczenia się przez wspólny udział w aktywnościach ruchowych, które wywodzą się z wzorców typowych dla rozwoju człowieka. Aktywności te prowadzone są w warunkach pozwalających na swobodne, osobiste reakcje i zachowania, bez osądzania oraz ściśle wiążą się osiąganiem osobistego sukcesu i rozwijaniem umiejętności. Każde nowe działanie wymaga podjęcia ryzyka, ale tak długo, jak to działanie nasycamy szacunkiem i wrażliwością , dajemy szansę na osiągnięcie postępu i budowanie poczucia własnej wartości.

Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi jako forma wspomagania rozwoju psychomotorycznego oraz budowania umiejętności społecznych, dzieciom niepełnosprawnym służy jako forma terapii, w pracy z dorosłymi wykorzystywana jest jako forma profilaktyki oraz terapii.

 

Korzyści jaki daje uczestnikom Metoda RR w. Sherborne:

  • świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej,
  • rozwój umiejętności koncentracji uwagi oraz umiejętności interpersonalnych,
  • wzbogacenie umiejętności komunikowania się,
  • wzrost poczucia w własnej wartości oraz pewności siebie,
  • zaufanie do innych i siebie,
  • altruizm i wrażliwość,
  • bezpieczeństwo emocjonalne,
  • kreatywność.

 

Do kogo skierowany jest kurs:

Fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców, osób prowadzących zajęcia animacyjne dla dzieci.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@hospicjum-podkarpackie.pl

 

W zgłoszeniu prosimy o wpisanie danych:

Imię i nazwisko

Zawód

Adres miejsca pracy

Telefon

Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się