Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

W związku z oczywistą omyłką zapisu w zapytaniu ofertowym dotyczącego terminu zadawania pytań, Zamawiający informuje że termin na zadawanie pytań upływa w dniu 5 lipca 2018 r. W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 9 lipca 2018 do godz. 10.00.

 

 

Dotyczy:

 

zakupu i dostawy samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  w ramach projektu pn. „Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

W związku z zapytaniami Oferentów, Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o mocy 125 KM (1,6 Biturbo)?
Zamawiający dopuści pojazd o mocy 125 km (1,6 Bitturbo)
2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 3498 mm?
Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 3498 mm.
 
 

 

3.     Czy Zamawiający dopuszcza przedmiot Zamówienia z regulowaną kierownicą na głębokość ? (metoda „od siebie-do siebie” ).

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z regulowaną kierownicą jedynie z regulacją na głębokość

( „metoda od siebie do siebie”).

 

 

4.      Czy Zamawiający dopuszcza przedmiot Zamówienia o wysokości całkowitej pojazdu wynoszącej 2522 mm ?

Zamawiający nie dopuszcza wysokości pojazdu ponad wysokość maksymalną określoną w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 
Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się