Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

  

 
 
 Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr: 5/2017:

 

 

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 5/2017

 

 

 

Pytanie Oferenta, odnośnie urządzenia opisanego w załączniku nr 5 poz. 15: xerokopiarka z duplexem, dotyczącego dopuszczenia następujących parametrów:

 

1.            Rozdzielczość drukowania: min. 1600x 600 dpi lub równoważne;

2.            prędkość skanowania min. 45 oryginałów na minutę;

3.            pojemność wyjściowa papieru: max. 3300 arkuszy;

4.            rozmiar papieru obsługiwany z miń. 2 szuflad: A3; A4,A5, A6S, B4,B5,B6;

5.            obsługiwana gramatura papieru: zakres min. Od 60 do 256 g/m2;

 

przy czym: minimalny zakres dla kasety 60do 256  g/m2 (kasety) minimalny zakres dla duplexu 60 do 256 g/m2

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

W związku z tym, że powyższe zmiany nie powodują w żadnym stopniu utraty funkcjonalność urządzenia,  jak również nie zmieniają istotnych parametrów urządzenia, Zamawiający dopuszcza powyższe  proponowane parametry określone w punktach od 1 do 5.

 

 

Dotyczy:

 

Dostawy wyposażenia - sprzęt elektroniczny realizowanego w ramach projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie" nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.Załączniki:


zapytanieoferowe nr 5-2017   pdf

załącznik nr 1   pdf

załącznik nr 2   pdf

załącznik nr 3   pdf

załącznik nr 4   pdf

załącznik nr 5   pdf

załącznik nr 6   pdf


 Zapytanie Ofertowe nr 4/2017 z dnia 15.05.2017 r


 

 

 

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr: 4/2017 z dnia 15-05-2017:

  

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 4/2017 z dn. 15-05-2017

 

 

 

 

 

W związku z pytaniami oferentów odnośnie pozycji 4 w szczegółowej specyfikacji sprzętu  ( załącznik nr 5 do zapytania) , Zamawiający informuje że pozycja ”drabinka z maglownicą” nie musi stanowić jednolitej (połączonej) konstrukcji drabinki z maglownicą. Drabinka może być mocowana do ściany, wysokość drabinki minimum 2 m.  Maglownica powinna składać się z minimum dwóch wałków i może stanowić odrębne urządzenie.
Dotyczy:

 

dostawy wyposażenia – sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.


Załączniki:


zapytanie ofertowe nr 4 2017   pdf

załącznik nr 1   pdf

załacznik nr 2   pdf

załącznik nr 3   pdf

załącznik nr 4   pdf

załącznik nr 5   specyfikacja rehabilitacja  pdf

załącznik nr 6   pdf

Zapytanie ofertowe nr:  3/2017


Zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2017 r. postępowanie . zostało unieważnione.

 

Dotyczy:

dostawy wyposażenia – sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

zapytanie ofertowe 3_2017   pdf

załącznik nr 1   pdf

załacznik nr 2   pdf

Załącznik nr 3  pdf

Załącznik nr 4  pdf

załącznik nr 5  pdf

załącznik nr 6  pdf

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr: 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.

 

Łącznie wpłynęło 3 oferty:

 

 

1. Biuro Techniczno – Handlowe Marcin Liminowicz  z siedzibą w Poznaniu os. Wichrowe Wzgórze 11/118, za  cenę 450 000 zł brutto, okres gwarancji 70 miesięcy;

 

2. Alnag Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie ul. Księcia Józefa 54a, za cenę 246 123 zł brutto, okres  gwarancji 60 miesięcy.

 

3. Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z siedzibą w Łańcucie ul. Przemysłowa 11, za cenę  158 999,74 brutto, okres gwarancji 37 miesięcy.


Firma  Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z siedzibą w Łańcucie ul. Przemysłowa 11 uzyskując 65 punktów przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wobec powyższego Komisja dokonała wyboru w niniejszym przetargu firmę Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z Łańcuta


 

wyniki postępowania   pdf

 

  

Rzeszów, dnia 28.04.2017 r. Informacja dla Oferentów:

 

   W związku z zapytaniami firm do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017r. zamieszcza się dodatkowe informacje:

 

1. W zakresie prośby o podanie producenta okien dachowych i rozmiaru okien dachowych widniejących na tabliczce znamionowej, informujemy że producentem okien dachowych jest firma FAKRO, natomiast wymiary okien zgodne z zapisem na tabliczkach znamionowych to: 66 x 118 (33 szt.), 94 x 118 (8 szt.), 94 x 140 (3 szt.),

 

2. Zgodnie z prośbą o podanie czy rolety do okien zwykłych mają być w kasetkach czy wolnowiszące, uszczegóławiamy że:

 

- w pozycji nr 3 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 są to okna 2-kwaterowe, wymiar jednej kwatery: wys. 137 cm, szer. 68 cm. Rolety typu dzień/noc, bez konieczności montowania powłoki nieprzepuszczającej światła, w tych oknach powinny być montowane w kasetkach przyszybowych,

 

-  w pozycji nr 4 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 uszczegóławiamy, że rolety powinny być montowane w kasetkach przestrzennych.

 

W związku z pomyłką pisarską w pozycji nr 2 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 wyjaśniamy, że prawidłowe wymiary okien dachowych zgodnie z informacją zawartą na tabliczce znamionowej zostały zawarte w punkcie 1 niniejszej informacji.


 

Rzeszów, dnia 27.04.2017 r. Informacja dla Oferentów:


   Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia uległa zmianie, poprzez dodanie załącznika nr 5a stanowiący opis zakresu zmian oraz  uzupełnienie załącznika nr 5 (poniżej w załączeniu).
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 5 maja 2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2017 r. o godzinie 12.30. Przedłuża się termin do wniesienia wadium do dnia 2 maja 2017 r do godz.15.00 Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa w dniu 02.05.2017


Opis zmian w załaczniku nr 5, załacznik nr 5a  -pdf Zapytanie ofertowe nr: 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.


Dotyczy: dostawy i wyposażenia - meble,

realizowanego w ramach projektu pt. Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie; nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna;

Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.


ZAŁĄCZNIKI:


zapytanie nr 2 2017                                               pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2              pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2              pdf

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2 meble     pdf

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2              pdf

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 2-3           pdf

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 2              pdf 
Zapytanie Ofertowe nr: 2/2017,  dotyczy zlecenia usług w zakresie nadzoru budowlanego

 

zapytanie ofertowe unieważnione. 

 

W związku zakończeniem postępowania wszczętego zapytaniem ofertowym  nr 2/2017, Zamawiający w dniu 02.03.2017 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  Łącznie wpłynęło 7 ofert.

 

Na podstawie pkt VI ppkt7 w związku z pkt VII ppkt 8 odrzucono dwie oferty:

 

  1. 1. Obsługa Techniczna Inwestycji Kowalewicz Grzegorz z siedzibą w Pisarowcach 131;
  2. 2.   Ekotrans Laboratorium Drogowe z siedzibą w Jarosławiu ul. Lipowa 6.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Sander Mariusz,  Zmysłówka 78 A,   27.02.2017 r,   cena: 11 855 zł.

 

Dotyczy zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku podkarpackiego hospicjum dla dzieci", realizowanego w ramach projektu
pt. "Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie" nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Zapytanie nr 2.2017 inspektor nadzoru

Załącznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego_nr_2

Załącznik_nr_2_do_Zapytania_ofertowego_nr_2

Załącznik  nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2

Załącznik_nr_4_do_Zapytania_ofertowego_nr_2

Załącznik_nr_5_do_Zapytania_ofertowego_nr_2

 

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr: 1/2017

 

W związku zakończeniem postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty  dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2017, Zamawiający w dniu 17.02.2017 roku dokonał wyboru oferty.
Informacja o wybranym wykonawcy:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD sp z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9, data złożenia oferty: 15.02.2017 r. cena: 1890698,05 zł.

 

wybór najkorzystniejszej oferty....pdf

 

 

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego wymogu zobowiązującego Oferentów do przedstawienia kosztorysu jako załącznika do oferty, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 15 lutego 2017 roku do godziny 12.00

 


 

W związku z zapytaniami oferentów, w celu rzetelnego porównania ofert, Zamawiający zobowiązuje wszystkich oferentów do dołączenia do składanej oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 

 

Dotyczy zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku podkarpackiego hospicjum dla dzieci", realizowanego w ramach projektu

 

pt. "Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie" nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 


 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_RPO_RPOT_BUDOWA_2017  pdf

załącznik_ nr_1_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

załącznik _nr_2_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

załącznik _nr_3_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

załącznik _nr_4_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

załącznik   nr 5  do Zapytania  ofertowego  nr 1  pdf

załącznik _nr_6_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

załącznik _nr_7_do_Zapytania_ofertowego_nr_1  pdf

Projekt BUDOWLANY  zip

przedmiar robót  zip

Projekt WYKONAWCZY  zip

 Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się