Wstaw baner na swojej stronie!

Jeżeli jesteś właścicielem, administratorem strony www, prowadzisz własne forum dyskusyjne lub bloga w internecie oraz chcesz pomóc propagować dzieło naszego hospicjum,prosimy o umieszczenie naszych banerów i/lub pozostałych materiałów informacyjnych na swojej stronie internetowej.

 

O fakcie umieszczenia poniższych materiałów prosimy nas powiadomić, byśmy mogli zrewanżować się linkiem zwrotnym na naszej stronie “Sponsorzy”.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

promocja.hospicjum@gmail.com

 

 

 „Pomaganie łączy”

Kampania promowana przez znanych Artystów: