Fundacja pomaga chorym Dzieciom i ich rodzinom, obejmując swoją działalnością obszar całego województwa podkarpackiego. Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, a także wsparcie dla całej rodziny na każdym etapie choroby Dziecka.    

angel

Anita Ś.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('08/06/2016', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół Edwardsa, wada serca ...więcej

angel

Jakub B.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('13/11/2016', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół krętości tętnic. ...więcej

angel

Jakub G.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('28/07/2016', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wodogłowie, stan po założeniu zastawki komorowo-otrzewnowej, wcześniactwo. ...więcej

angel

Julia B.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('05/02/2013', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Guz szyi i śródpiersia, ganglioneuroblastoma. ...więcej

angel

Amelia W

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('02/10/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wcześniactwo, wielowadzie, wodogłowie, padaczka, agenezja ciała modzelowatego. ...więcej

angel

Krystian K.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2003', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Dystrofia mięśniowa Duchenne,a ...więcej

angel

Fabian C.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/03/2008', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Nowotwór złośliwy mózgu. ...więcej

angel

Gabriel K.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('08/06/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Skrajne wcześniactwo. ...więcej