Fundacja pomaga chorym Dzieciom i ich rodzinom, obejmując swoją działalnością obszar całego województwa podkarpackiego. Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, a także wsparcie dla całej rodziny na każdym etapie choroby Dziecka.    

angel

Amelia W

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('02/10/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wcześniactwo, wielowadzie, wodogłowie, padaczka, agenezja ciała modzelowatego. ...więcej

angel

Krystian K.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2003', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Dystrofia mięśniowa Duchenne,a ...więcej

angel

Maciej W.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('07/09/2016', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół Edwardsa. ...więcej

angel

Karolina T.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('11/04/2017', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Guz serca, niewydolność serca, niedomykalność zastawki mitralnej ...więcej

angel

Franciszek K.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('24/01/2017', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Dysplazja oskrzelowo-płucna, skajne wcześniactwo, przewlekła niewydolność oddechowa ...więcej

angel

Łukasz T.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('09/10/2003', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół Mendel, padaczka, niedowład czterokończynowy ...więcej

angel

Fabian C.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/03/2008', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Nowotwór złośliwy mózgu. ...więcej

angel

Gabriel K.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('08/06/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Skrajne wcześniactwo. ...więcej