Fundacja pomaga chorym Dzieciom i ich rodzinom, obejmując swoją działalnością obszar całego województwa podkarpackiego. Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, a także wsparcie dla całej rodziny na każdym etapie choroby Dziecka.    

angel

Tomasz S.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2016', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Deficyt dehydrogenazy kw. Pirogronowego, padaczka lekooporna. ...więcej

angel

Krzysztof N.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('19/01/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół wad wrodzonych. ...więcej

angel

Błażej U.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('14/07/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wrodzona wada serca. ...więcej

angel

Kacper U.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('05/12/2008', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół heterotaksji, anoksemia, asplenia. ...więcej

angel

Krzysztof S.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('20/12/2013', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

MPD, padaczka. ...więcej

angel

Maja P.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('04/01/2011', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół wad wrodzonych. ...więcej

angel

Aleksander M.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('31/07/2012', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wcześniactwo 28Hbd, stan po założeniu tracheostomii, niewydolność oddechowa. ...więcej

angel

Michał Ł.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('15/06/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wodogłowie ...więcej