1 października, 2018

Dodatkowe środki na szkolenia

Celem szkoleń realizowanych w ramach projektu jest przygotowanie wykwalifikowanych, kompetentnych, zaangażowanych specjalistów, posiadających umiejętności merytoryczne oraz kompetencje społeczne, odpowiednie do pracy w zespole wielodyscyplinarnym, który realizuje kompleksowy, ciągły, wielospecjalistyczny, nastawiony na podmiotowość podopiecznego, model opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Szkolenia skierowane są zarówno do pracowników Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, jak i do innych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Mogą w nich uczestniczyć: fizjoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele w szkołach integracyjnych, pielęgniarki, lekarze, logopedzi, opiekunowie medyczni, opiekunowie i asystenci osób niepełnosprawnych, pracownicy socjalni i wolontariusze pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Szkolenia prowadzone są już od października 2014 r., a zakończenie projektu planowane jest na wiosnę 2016 r.

Udało nam się uruchomić dodatkowe środki na , dlatego prowadzimy jeszcze nabór na dodatkowe trzy szkolenia:

Psychomotoryka Empowermentu

Psychomotoryka Empowermentu (IPTW – Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), opiera się zasadniczo na trzech filarach: prewencji, diagnozie i terapii, jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania
i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka niepełnosrpawnego. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej. Zajęcia służą wspieraniu pacjenta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Podczas szkolenia przedstawiona będzie także koncepcja Integracji Sensorycznej wg. Ayres oraz różnice w podejściu do terapii dziecka w koncepcji Psychomotoryki Empowermentu (IPTW) oraz SI. Zajęcia prowadzone będą przez twórcę koncepcji dr Andrzeja Majewskiego, a także pedagogów, psychomotoryków pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi z Wiednia i Monachium (szkolenie będzie tłumaczone na j. polski).

Szkolenie realizowane będzie w 2 modułach 5 dniowych – głownie w formie warsztatów praktycznych – łącznie w liczbie 100 godz.

Komunikacja z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym – w formie interaktywnej oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego – łącznie w liczbie 24 godz.

Profilaktyka wypalenia zawodowego.

Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym (24 godz.) – w formie interaktywnej oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego.

***

Szkolenia prowadzone są przez kompetentnych, doświadczonych oraz uznanych trenerów, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów z kraju i zagranicy.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową
www.hospicjum-podkarpackie.pl

  1. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Serce i rozum – holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej”

    15-17 kwietnia 2016r. w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych odbyła się zaplanowana w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe ...więcej
  2. pomaganielaczy.pl

    Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://pomaganie-laczy.pl/ Wejdź i zobacz jak możesz pomóc Podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.   Strona powstała w ramach projektu „Rozbudowa i ...więcej
  3. Kampania Informacyjna „Nieważne kim jesteś, ważne, że pomagasz”

    „Nieważne kim jesteś, ważne, że pomagasz”, to kampania informacyjna promujaca ideę opieki paliatywnej dla dzieci oraz różne formy pomocy dzieciom hospicyjnym. Kampania została przeprowadzona ...więcej