Kołodziej Romuald 21.20. Pejzaż wymiary: 30 cm x 30 cm rok: brak informacji

Urodził się w 1953 roku. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego EMCS w Lublinie, gdzie pracuje od 1977 r. Obecnie prowadzi Zakład Grafiki Projektowej i Scenografii. Od 2009 r. podejmuje prace na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej na stanowisku prof. nadzwyczajnego. Praca została przekazana przez Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Powstała na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Boguchwała 2019, 2020.

 

Cena za obraz: 400 zł
Masz pytania względem licytacji? Skontaktuj się z nami:
(+48) 662 288 538 wolontariat@hospicjum-podkarpackie.pl