Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla dzieci w okresie od 01.05.2023 r. do 06.10.2023 r. realizuje zadanie publiczne - Wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu.

Zadanie publiczne pn. „Rehabilitacja i integracja” jest współfinansowane przez Gminę Miasta Rzeszów w formie dotacji, i obejmuje zajęciami rehabilitacyjno-integracyjnymi 8 podopiecznych Domu Hospicyjnego w Rzeszowie.