Wynik postępowania:

  1. W zakresie GR I – nierozstrzygnięte z powodu braku prawidłowo złożonych ofert;
  2. W zakresie GR II – nierozstrzygnięte z powodu braku prawidłowo złożonych ofert;
  3. W zakresie GR III wybrana została oferta Rzeszowskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej ul. 8-go Marca 3 35-065 Rzeszów, która zdobyła największa ilość punktów;
  4. W zakresie GR IV wybrana została oferta Zakładu Mięsnego Wasąg Sp. J. z siedzibą w Hedwiżyn 118 23-400 Biłgoraj, która zdobyła największa ilość punktów;
  5. W zakresie GR V – nierozstrzygnięte z powodu braku prawidłowo złożonych ofert;
  6. W zakresie GR VI – nierozstrzygnięte z powodu braku prawidłowo złożonych ofert;
documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 1-2018

documents

pdf

Załącznik nr 1 do ZO nr 1.2018_FORMULARZ OFERT_ART.SPOZYWCZE

documents

pdf

Załącznik nr 2 do ZO nr 1.2018_OŚWIADCZENIE

documents

pdf

Załącznik nr 3 do ZO nr 1.2018_WZÓR UMOWY

documents

pdf

Załącznik nr 4 do ZO nr 1.2018_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

documents

pdf

Załącznik NR 5 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_NABIAŁ

documents

pdf

Załącznik NR 6 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_ZBOŻOWE

documents

pdf

Załącznik nr 7 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_WARZYWA OWOCE

documents

pdf

Załącznik nr 8 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_MIĘSO

documents

pdf

Załącznik nr 9 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_MROŻONKI

documents

pdf

Załącznik nr 10 do ZO nr 1.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_POZOSTAŁE

documents

pdf

Załącznik-nr-11-do-ZO-nr-1-2018_WYKAZ-UMOW

documents

pdf

Załącznik do F.OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_ZBOŻOWE_II

documents

pdf

Załącznik do F.OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_WARZYWA OWOCE_III

documents

pdf

Załącznik do F.OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_POZOSTAŁE_VI

documents

pdf

Załącznik do F.OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_NABIAŁ_I

documents

pdf

Załącznik do F.OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_MROŻONKI_V

documents

pdf

Załącznik do F OFERTY nr 1.2018_SPECYFIKACJA CEN_MIĘSO_IV