Postępowanie rozstrzygnięto.

Wybrana została oferta firmy
INES Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie ul. Jana Pawła II 135

 

- umowa z dnia 7 maja 2018 r., która zdobyła największą ilość punktów

- dotycząca dostawy materiałów pielęgnacyjnych i środków higienicznych

 

 

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 2-2018

documents

pdf

Załącznik nr 1 do FORMULARZ OFERTOWY do ZO nr 2.2018_SPECYFIKACJA CEN_higiena

documents

pdf

Załącznik nr 1 do ZO nr 2.2018_FORMULARZ OFERT_higiena

documents

pdf

Załącznik nr 2 do ZO nr 1.2018_OŚWIADCZENIE

documents

pdf

Załącznik nr 3 do ZO nr 1.2018_WZÓR UMOWY

documents

pdf

Załącznik nr 4 do ZO nr 1.2018_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

documents

pdf

Załącznik nr 5 do ZO nr 2.2018_SPECYFIKACJA DOSTAW_higiena

documents

pdf

Załącznik nr 6 do ZO nr 1.2018_WYKAZ UMÓW