Wolontariat dla Hospicjum

Wszystkich chcących pomóc w pracach Fundacji Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci, zapraszamy do włączenia się w działania wolontariatu.

Przy naszej Fundacji działa Centrum Wolontariatu dla dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich ludzi chcących pomagać rodzinom i dzieciom. To również całoroczna współpraca ze szkołami i uczelniami wszystkich typów na terenie województwa podkarpackiego.

Efektem pracy wolontariuszy jest radość u chorych dzieci, przyjaźń i wsparcie dla zatroskanych rodziców.

Formy wolontariatu:

 • akcyjny - może zostać nim osoba, która ukończyła 14 lat – za zgodą rodziców – na piśmie. Wolontariusze akcyjni pomagają w pracach biurowych( biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8-16), adresując koperty, składając teczki, ulotki, pomagają  przy kserokopii, pomoc komputerowo-mailowa,  przy organizacji rożnych Akcji Charytatywnych (akcje z reguły odbywają się na weekendach)– oklejając puszki do których wrzucane są wolne datki, przygotowując koszulki, jak i również uczestniczą w nich – podczas koncertów, festiwali organizowanych na rzecz Podopiecznych Hospicjum.Wolontariusz Akcyjny – nie ma bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi – jedyny ich kontakt to organizacja i wyjazd na urodziny do Podopiecznego.
 • medyczny - może zostać nim każdy, kto ukończył 18 lat i ma w sobie chęć pomagania innym. Ważne jest  żeby była to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi i nie bojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz powinien wiedzieć, że nie musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Pomaga w miarę wolnego czasu. Wolontariusz medyczny ma bezpośredni kontakt z Podopiecznym w Domowym Hospicjum i na Oddziale Stacjonarnym. Wolontariusz medyczny uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Wśród wykonywanych przez niego czynności są m.in.: rozmowa z Podopiecznym, czytanie mu książek, pomoc przy pielęgnacji, wyjście na spacer, pomoc przy odrabianiu lekcji, pomoc przy załatwianiu drobnych spraw domowych, itp.Oferta Fundacji adresowana jest nie tylko do ludzi młodych, ale liczymy także na osoby dojrzałe i starsze.Aby wolontariusz mógł opiekować się naszymi Podopiecznymi raz w roku organizujemy Kurs Wolontariusza Medycznego – kurs składa się z dwóch części:- teoretycznej – wykłady prowadzone są przez personel Hospicjum – lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologa, kapelana. Jest to przygotowanie wolontariusza do opieki nad naszymi Podopiecznymi.- praktycznej – każdy wolontariusz odbywa praktykę na oddziale stacjonarnym i w domowym Hospicjum.Cały Kurs trwa około miesiąca. Po ukończeniu Kursu wolontariusz może opiekować się naszymi Podopiecznymi – towarzyszyć im, czytać bajki, wychodzić na spacery, pomagać przy pielęgnacji…Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem w naszej placówce proszona jest o wypełnienie „ankiety wolontariusza” i dostarczenie jej do siedziby Fundacji (ul. Lwowska 132), osobiście lub pocztą.

 Ramowy program szkolenia:

 1. Wykłady o tematyce hospicyjnej:

„Rola wolontariusza medycznego w hospicjum, dokumentacja wolontariusza, prawa i obowiązki wolontariusza” – koordynator wolontariatu.

 • „Choroby ograniczające życie w aspekcie pracy wolontariusza medycznego” – prowadzi lekarz;
 • „Pielęgnacja dziecka chorego – obserwacja pacjenta, toaleta, postępowanie przeciwodleżynowe” – prowadzi pielęgniarka;
 • „Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem obłożnie chorym” – prowadzi fizjoterapeuta;
 • „Zasady komunikacji z dzieckiem nieuleczalnie chorym i rodziną, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami, predyspozycje psychiczne do pracy z chorym” – prowadzi psycholog;
 • „Duchowość w opiece nad nieuleczalnie chorym i jego rodziną, sens cierpienia, dawanie nadziei” – prowadzi kapelan;

Łącznie: 40 godzin wykładów.

 1. Zajęcia praktyczne w domu pacjenta:
 • praktyki ustala się wg indywidualnego grafiku przyjętego w zespole hospicyjnym pracującym w Fundacji. Wizyty wolontariuszy w domu pacjenta odbywać się będą dwa razy w tygodniu pod opieką lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty. Lub: na oddziale stacjonarnym pod opieką pielęgniarki oddziałowej.

Naszym wolontariuszom oferujemy:

 • profesjonalne szkolenia i warsztaty,
 • wiedzę merytoryczną, dotyczącą specyfiki pracy w Hospicjum dla Dzieci,
 • możliwość uczestnictwa w warsztatach społeczno-psychologicznych pozwalających na doskonalenie własnych umiejętności i odkrywanie predyspozycji ,
 • możliwość dzielenia się doświadczeniami z pracy woluntarystycznej,
 • szanse zapoznania się z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowej,
 • możliwość udziału w imprezach (wyjazdach) organizowanych przez Fundację, Grupa Wsparcia Rodziców w Żałobie, wyjazd kolonijny,
 • zaświadczenia o odbytym wolontariacie, warsztatach, szkoleniach.

Od wolontariuszy oczekujemy:

 • utrzymywania kontaktu z Fundacją,
 • informowania o swoich potrzebach, trudnościach związanych z pracą wolontarystyczną,
 • obecności na spotkaniach wolontariuszy organizowanych przez Fundację,
 • wykazywania się odpowiedzialnością oraz sumiennością podczas pracy wolontarystycznej.

Koordynator wolontariatu:

tel. 662 288 538

 

wolontariat@hospicjum-podkarpackie.pl

documents

pdf

Ankieta dla wolontariusza akcyjnego

documents

pdf

Porozumienie o wolontariacie

documents

pdf

Zgoda rodziców na udział dziecka w wolontariacie

documents

pdf

Ankieta dla wolontariusza medycznego po 18 roku życia