Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zajmuje się min. domową opieką paliatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Chore dziecko przebywa w swoim domu rodzinnym, natomiast pracownicy hospicjum przyjeżdżają na wizyty oferując wsparcie dla dziecka  i jego rodziny.

Decyzję o przyjęciu dziecka pod opiekę Hospicjum podejmuje Kierownik Hospicjum Domowego po zapoznaniu się z historią choroby dziecka, a także po rozmowie z jego rodzicami, lub opiekunami prawnymi. Lista chorób kwalifikujących do przyjęcia dziecka umieszczona jest w osobnej zakładce, prosimy o zapoznanie się z nią.

Jako Hospicjum podejmujemy się opieki nad dziećmi, które są nieuleczalnie chore. Wiemy, że część z nich może postępować bardzo szybko, a część z nich może postępować powoli, niestety nieuchronnie prowadząc do śmierci dziecka. Jeśli zachodzi taka potrzeba jesteśmy w stanie objąć dziecko opieką np. tylko na czas ewentualnego pogorszenia. W momencie gdy nastąpi poprawa zdrowia, zostanie ono wypisane i przekazane pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu lub zespół opieki długoterminowej.

Sytuacją, która jest niezwykle trudna do zaakceptowania przez rodzinę jest to, że stan dziecka jest już na tyle ciężki, że zbliża się on do śmierci. Jeśli istnieją realne szanse na to, że dziecko wyzdrowieje lub gdy chcą Państwo podjąć inne metody leczenia ( w tym leczenie niekonwencjonalne lub eksperymentalne), niestety my jako Hospicjum nie możemy Państwu pomóc.

 

Jako Hospicjum kierujemy się zasadami opieki paliatywnej. Oto one:

 1. Dbamy przede wszystkim o dobro Dziecka
 2. Określamy na czym polega największe dobro Dziecka w zaistniałej sytuacji, na danym etapie choroby, a następnie dobieramy odpowiednią metodę opieki nad nim
 3. Dbamy o szacunek dla życia, godności i autonomii Dziecka – tu określamy zasady i granice podtrzymywania życia ludzkiego. Najważniejsze jest dobro Dziecka!
 4. Jako Hospicjum mamy ustawowy obowiązek informowania każdego pacjenta, który jest w stanie zrozumieć co dzieje się z jego osobą, niezależnie od jego zdolności do wyrażania zgody. W przypadku gdy pacjent ukończył 16 lat, nasz Lekarz ma obowiązek udzielenia zrozumiałej dla Pacjenta informacji na temat jego stanu zdrowia, rozpoznania, możliwości leczenia, następstwach zastosowanej metody, a także o możliwości zaprzestania leczenia i rokowaniach. Jeśli pacjent nie ukończył jeszcze lat 16 lekarz udziela informacji na temat jego zdrowia w formie jak najbardziej dla niego zrozumiałej, wysłuchuje jego zdania, które jest ważne.
 5. Akceptujemy nieuniknioną śmierć jako naturalne zakończenie nieuleczalnej choroby- to podstawowa zasada opieki paliatywnej. Jako pracownicy Hospicjum w pełni ją akceptujemy . Jednocześnie rozumiemy, że jako rodzice mogą Państwo, nie akceptować tej sytuacji.
 6. Nie stosujemy uporczywej terapii w celu przedłużenia życia. Jako Hospicjum zawsze stawiamy DOBRO Dziecka na 1 miejscu, tym samym wiedząc i akceptując fakt jego odchodzenia, nie narażając go już na niepotrzebny ból.

Ochrona dziecka przed uporczywą terapią, która jest dla niego bolesna, to wprowadzenie protokołu DNR (ang. Do not resuscitate), w formie dokumentu o powstrzymaniu się od resuscytacji. Ten dokument podpisujemy na etapie przyjęcia dziecka pod opiekę Hospicjum.

 1. Niestosujemy eutanazji w celu skróceniu życia.

 

 

W momencie gdy Jako Hospicjum obejmujemy opieką dziecko, staramy się z rodzicami lub opiekunami prawnymi przedyskutować każdy ten punkt wyżej wymieniony. Jest to niezwykle ważne aby opieka nad Dzieckiem przebiegała sprawnie. Abyśmy podążali jedną drogą dbając o komfort i interes Dziecka. Zapobiegnie to ewentualnym konfliktom i sytuacjom, gdzie dojdzie do braku wzajemnego zaufania, co jest momentem szkodliwym i zagrażającym dobru Dziecka.

Chcemy aby w pełni Rodzice, lub Opiekunowie Prawni rozumieli, co jako Hospicjum możemy zaoferować Pacjentowi.

To zrozumienie jest niezwykle ważne zarówno dla współpracy opiekunów z naszym zespołem medycznym, jak i dla samego Dziecka, które nie powinno być narażone na dodatkowe sytuacje stresowe.

 

Jako Hospicjum chcemy się zaopiekować zarówno chorym Dzieckiem, jak i być opoką dla jego Rodziców lub Opiekunów.

 

Tym samym oferujemy opiekę:

 • Lekarza,
 • Pielęgniarki, która ma ogromne doświadczenie w opiece paliatywnej,
 • Rehabilitanta
 • Kapelana
 • Psychologa
 • Pracownika socjalnego

Każda z tych osób kontaktuje się z rodziną w celu wyznaczenia daty wizyty, dodatkowo całą dobę mogą Państwo skorzystać z opieki pielęgniarki dyżurnej.

Jako Hospicjum rozumiemy, z jakimi problemami muszą się Państwo zmierzyć, stąd nasza pomoc w formie wypożyczenia sprzętu medycznego, czy zakupie leków potrzebnych do terapii.

Istnieje też możliwość wsparcia przez Wolontariuszy, jeśli wyrażą Państwo taką wolę.

W momencie śmierci Dziecka i po, oferujemy pomoc psychologiczną na spotkaniach Grupy Wsparcia dla Rodziny w żałobie.

 

 

Pomoc Hospicjum jest bezpłatna. Część kosztów pokrywa NFZ, natomiast większą część wydatków pokrywa Fundacja.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Kierownik Hospicjum Domowego

dr Małgorzata Kliszcz

tel. 662 033 509

 

 

 

 

documents

pdf

Skierowanie do Hospicjum Dla Dzieci

documents

pdf

Standardy prowadzenia pediatrycznej opieki paliatywnej

documents

pdf

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki paliatywnej

documents

pdf

Zgoda rodziców na objęcie dziecka pediatryczną opieką paliatywną