Fundacja pomaga chorym Dzieciom i ich rodzinom, obejmując swoją działalnością obszar całego województwa podkarpackiego. Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, a także wsparcie dla całej rodziny na każdym etapie choroby Dziecka.    

angel

Julia

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2008', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wodogłowie wrodzone krańcowe ...więcej

angel

Wiktor

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Schizencefalia i padaczka ...więcej

angel

Mateusz

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2012', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wada serca, niewydolność krążenia, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego ...więcej

angel

Stanisław

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2012', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wodogłowie ...więcej

angel

Jan

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, wodogłowie ...więcej

angel

Maksymilian

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Encephalopatia, padaczka ...więcej

angel

Nataniel

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2012', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Encephalopatia niedotleniowo-niedokrwienna ...więcej

angel

Lena

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2013', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Encephalopatia ...więcej