Fundacja pomaga chorym Dzieciom i ich rodzinom, obejmując swoją działalnością obszar całego województwa podkarpackiego. Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, a także wsparcie dla całej rodziny na każdym etapie choroby Dziecka.    

angel

Bartłomiej Z.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('12/11/2007', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Polineuropatia aksonalna czuciowo - ruchowa, padaczka lekooporna ...więcej

angel

Antoni Z.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('09/09/2013', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

naczyniak pnia mózgu Q28.8 Tracheostomia D33 ...więcej

angel

Marek Ch.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('29/08/2018', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Zespół Di George'a D 82.1 ...więcej

angel

Michał P.

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('09/07/2004', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

MPD, wodogłowie, padaczka ...więcej

angel

Wiktor

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2014', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Schizencefalia i padaczka ...więcej

angel

Stanisław

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2012', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Wodogłowie ...więcej

angel

Jan

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, wodogłowie ...więcej

angel

Maksymilian

{{ moment.duration(moment().format('YYYY') - moment('01/01/2015', 'L').format('YYYY'), 'year').humanize() }}

Encephalopatia, padaczka ...więcej