Działalność Fundacji w 2017r.

documents

pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

documents

pdf

Uchwała Rady Nadzorczej

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale

documents

pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

documents

pdf

Informacja dodatkowa

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Rachunek przeplywów pieniężnych

Działalność Fundacji w 2016r.

documents

pdf

Wprowadzenie

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Dodatkowe informacje

documents

pdf

Rachunek Rachunek Zysków I Strat

documents

pdf

Sprawozdanie

Działalność Fundacji w 2015r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

documents

pdf

Protokół z zebrania rady nadzorczej

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Informacja dodatkowa

documents

pdf

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Działalność Fundacji w 2014r.

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Rachunek wyników

Działalność Fundacji w 2013r.

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Rachunek wyników

Działalność Fundacji w 2012r.

documents

pdf

Sprawozdanie z działalności

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Informacja dodatkowa

Działalność Fundacji w 2011r.

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Rachunek wyników

documents

doc

Sprawozdanie

Działalność Fundacji w 2010r.

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Bilans

documents

doc

Sprawozdanie