Działalność Fundacji w 2022r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

documents

pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

documents

pdf

Bilans za rok 2022

documents

pdf

Rachunek przepływów Pieniężnach za rok 2022

documents

pdf

Rachunek Zysków i Strat za rok 2022

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2022

documents

pdf

Informacja dodatkowa za rok 2022

Działalność Fundacji w 2021r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

documents

pdf

Bilans za rok 2021

documents

pdf

Rachunek przepływów pieniężnych 2021

documents

pdf

Rachunek zysków i strat za rok 2021

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2021

documents

pdf

Informacja dodatkowa 2021

documents

pdf

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Działalność Fundacji w 2020r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020.

documents

pdf

Bilans za rok 2020.

documents

pdf

Rachunek przepływów pieniężnych 2020.

documents

pdf

Rachunek zysków i strat za rok 2020.

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2020

documents

pdf

Informacja dodatkowa 2020

documents

pdf

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Działalność Fundacji w 2019r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019.

documents

pdf

Bilans za rok 2019.

documents

pdf

Rachunek przepływów pieniężnych 2019.

documents

pdf

Rachunek zysków i strat za rok 2019.

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019

documents

pdf

Informacja dodatkowa 2019

documents

pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta.

Działalność Fundacji w 2018r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018.

documents

pdf

Bilans za rok 2018.

documents

pdf

Rachunek przepływów pieniężnych.

documents

pdf

Rachunek zysków i strat za rok 2018.

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018

documents

pdf

Informacja dodatkowa 2018

documents

pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta.

documents

pdf

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2018 rok

Działalność Fundacji w 2017r.

documents

pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

documents

pdf

Uchwała Rady Nadzorczej

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

documents

pdf

Zestawienie zmian w kapitale

documents

pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

documents

pdf

Informacja dodatkowa

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Rachunek przeplywów pieniężnych

Działalność Fundacji w 2016r.

documents

pdf

Wprowadzenie

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Dodatkowe informacje

documents

pdf

Rachunek Rachunek Zysków I Strat

documents

pdf

Sprawozdanie

Działalność Fundacji w 2015r.

documents

pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

documents

pdf

Protokół z zebrania rady nadzorczej

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Informacja dodatkowa

documents

pdf

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Działalność Fundacji w 2014r.

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Rachunek wyników

Działalność Fundacji w 2013r.

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Bilans

documents

jpg

Rachunek wyników

Działalność Fundacji w 2012r.

documents

pdf

Sprawozdanie z działalności

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Informacja dodatkowa

Działalność Fundacji w 2011r.

documents

pdf

Bilans

documents

pdf

Rachunek wyników

documents

doc

Sprawozdanie

Działalność Fundacji w 2010r.

documents

pdf

Rachunek zysków i strat

documents

pdf

Bilans

documents

doc

Sprawozdanie