Fundatorem (założycielem) Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest p. Janina Jaroń. 
Pani Janina Jaroń, która jest założycielem Fundacji zaczynała misję pomocy potrzebującym pracując jako pielęgniarka. Mając styczność z chorymi i ich rodzinami dostrzegła problem jakim jest przeciążenie osób, które na co dzień opiekują się chorymi. Te osoby borykają się z ogromnym przemęczeniem fizycznym i psychicznym. Wtedy zrodziła się myśl, aby przynieść ulgę zarówno opiekunom odciążając ich, a także chorym dając im możliwość skorzystania np. z rehabilitacji, czy opieki psychologa. I tak oto 4 października 2006r. rozpoczęła działalność Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, a tym samym "Hospicjum Domowe", które obejmuje swoim zakresem działania całe województwo podkarpackie. Ta część działalności Fundacji obejmuje opieką ponad 50 dzieci, które mają zapewnioną opiekę lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, kapelana, psychologa i pracownika socjalnego 7 dni z tygodniu, 24h na dobę.

Początki tej działalności były ogromnie trudne, począwszy od jednego pokoju w suterenach i problemów finansowych, poprzez zmianę lokum na ciut większy lokal na ul. Hetmańskiej, aż do nowej siedziby przy ul. Lwowskiej. To już tu w nowej siedzibie, stworzono pierwsze w Polsce "Hospicjum Stacjonarne", co pozwoliło odciążyć rodziców umożliwiając im chociażby wyjazd na wakacje, a także stwarzając miejsce dla dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki nie mając rodziców, którzy mogliby tą funkcję pełnić.

Fundacja w 2014 r. zdecydowała się na powiększenie oddziału decydując się równocześnie na ogromną rozbudowę budynku. Tym samym powiększyło się Hospicjum stacjonarne dając możliwość większej ilości dzieci na opiekę.W 2017r.  Fundacja zdecydowała się utworzyć "Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną "Tęczowy Domek". To miejsce gdzie 14 podopiecznych ma spokojne miejsce, gdzie może się spokojnie rozwijać, mając specjalistyczną opiekę po często traumatycznych przeżyciach z jakimi musiały się borykać.

Nie ustając w swych działaniach utworzyła także "Hospicjum Perinatalne", "Grupę Wsparcia dla Rodziców w żałobie" a także "Poradnie Specjalistyczne przy Fundacji".

Działalność Fundacji na ten moment liczy już 12 lat, ale tak naprawdę gdyby nie determinacja i ogromna siła Założycielki i Fundatorki Fundacji Pani Janiny Jaroń nie byłoby tego miejsca.

 

"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia" Albert Einstein

Zarząd Fundacji

Rafał Ciupiński – Prezes Zarządu
Janina Jaroń - Członek Zarządu, Fundator
Bożena Paluszek - Członek Zarządu, Naczelna Pielęgniarka

Rada Fundacji

Wojciech Mazur – Przewodniczący Rady
Łukasz Chudzik – Członek Rady
Paweł Baj – Członek Rady