Rzeszów, dnia 28.04.2017 r.

W związku z zapytaniami firm do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017r. zamieszcza się dodatkowe informacje:

1. W zakresie prośby o podanie producenta okien dachowych i rozmiaru okien dachowych widniejących na tabliczce znamionowej, informujemy że producentem okien dachowych jest firma FAKRO, natomiast wymiary okien zgodne z zapisem na tabliczkach znamionowych to: 66 x 118 (33 szt.), 94 x 118 (8 szt.), 94 x 140 (3 szt.),

2. Zgodnie z prośbą o podanie czy rolety do okien zwykłych mają być w kasetkach czy wolnowiszące, uszczegóławiamy że:

– w pozycji nr 3 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 są to okna 2-kwaterowe, wymiar jednej kwatery: wys. 137 cm, szer. 68 cm. Rolety typu dzień/noc, bez konieczności montowania powłoki nieprzepuszczającej światła, w tych oknach powinny być montowane w kasetkach przyszybowych,

–  w pozycji nr 4 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 uszczegóławiamy, że rolety powinny być montowane w kasetkach przestrzennych.

 

W związku z pomyłką pisarską w pozycji nr 2 Załącznika 5a do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 wyjaśniamy, że prawidłowe wymiary okien dachowych zgodnie z informacją zawartą na tabliczce znamionowej zostały zawarte w punkcie 1 niniejszej informacji.

Rzeszów, dnia 27.04.2017 r.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia uległa zmianie, poprzez dodanie załącznika nr 5a stanowiący opis zakresu zmian oraz  uzupełnienie załącznika nr 5 (poniżej w załączeniu).
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 5 maja 2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2017 r. o godzinie 12.30. Przedłuża się termin do wniesienia wadium do dnia 2 maja 2017 r do godz.15.00 Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa w dniu 02.05.2017

documents

pdf

Opis zmian w załączniku nr 5