Zapytanie ofertowe nr: 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.

Łącznie wpłynęło 3 oferty:

1. Biuro Techniczno – Handlowe Marcin Liminowicz  z siedzibą w Poznaniu os. Wichrowe Wzgórze 11/118, za  cenę 450 000 zł brutto, okres gwarancji 70 miesięcy;

2. Alnag Barbara Wróbel z siedzibą w Krakowie ul. Księcia Józefa 54a, za cenę 246 123 zł brutto, okres  gwarancji 60 miesięcy.

3. Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z siedzibą w Łańcucie ul. Przemysłowa 11, za cenę  158 999,74 brutto, okres gwarancji 37 miesięcy.

 

Firma  Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z siedzibą w Łańcucie ul. Przemysłowa 11 uzyskując 65 punktów przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wobec powyższego Komisja dokonała wyboru w niniejszym przetargu firmę Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp z .o.o. z Łańcuta

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr: 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.