Postępowanie dotyczące zakupu i dostawy samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

nie zostało rozstrzygnięte.

 

W ramach prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 4-2018

documents

pdf

Załącznik nr 1 do ZO nr 4.2018_SSPZ_06.2018_samochód

documents

pdf

Załącznik nr 2 do ZO nr 4.2018_FORMULARZ OFERTOWY_samochód

documents

docx

Załącznik nr 3 do ZO nr 4.2018_OŚWIADCZENIA_samochód

documents

pdf

Załącznik nr 4 do ZO nr 4.2018_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_samochód

documents

pdf

Załącznik nr 5 do ZO nr 4.2018_WZÓR UMOWY_samochód