Postępowanie rozstrzygnięto,

wybrana została oferta firmy
CAR Center Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu ul. Muchoborska 7

 

- umowa z dnia 16 lipca 2018 r., która zdobyła największą ilość punktów

- dotycząca zakupu i dostawy samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem
do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 5-2018

documents

pdf

Załącznik nr 2 do ZO nr 5.2018_FORMULARZ OFERTOWY_samochód

documents

docx

Załącznik nr 3 do ZO nr 5.2018_OŚWIADCZENIA_samochód

documents

pdf

Załącznik nr 4 do ZO nr 5.2018_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_samochód

documents

pdf

Załącznik nr 5 do ZO nr 5.2018_WZÓR UMOWY_samochód

documents

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.2018_samochód_27.06.2018