Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi
»

 

 

 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Rzeszowie”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Projekt o wartości określonej na kwotę 2 370 192,15 zł, dofinansowany z Funduszy Europejskich kwotą 1 968 497,90 zł zakłada przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczo – wychowawczych, opieki medycznej i rehabilitacji.

Głównym celem projektu jest rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie podkarpackim przez udostepnienie chorym i niepełnosprawnym dzieciom specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się